ENTRA

  


Luigi Verdi, Le opere di Giuseppe Verdi a Bologna (1843-1901). Libreria Musicale Italiana, 2001, 471 str.

Review by Primo Kuret, in Slovensko muzikoloko drutvo, 16, 2001, p.55 

V letu, ko se spominjamo 100. obletnice smrti velikega italijanskega skladatelja, je na trgu ogromno knjig in zgočenk, ci obujajo spomin na Giuseppeja Verdija. Prav je, da med mnogimi opozorimo na izredno skrbno pripravljeno izdajo profesorja Luigija Verdija iz Bologne z naslovom Verdijeve opere v Bologni med 1843 in 1901. Zajetna knjiga navaja vse izvedbe Verdijevih oper v Bologni z izvajalci, pevci in dirigenti, kritike iz tedanjih časopisov ter pomeni izredno podroben pregled Verdi jeve recepcije v času skladateljevega ivljenja v tern pomembnem italijanskem univerzitetnem mestu. V dodatku pod naslovom Bologna in Verdijeva smrt avtor objavlja dokumentacijo in časopisne članke iz časa Verdijeve smrti. Podrobna knjiga o recepciji nekega skladatelja predstavlja unikum v sicernji muzikoloski literaturi, obenem pa kar se da ivo priča o sprejemu Verdijevih oper v Bologni.

Primo Kuret

 

Index | Studies | Compositions | Music Writings
 Cultural Promotion | Orchestra Conduction 
Exhibitions | Lectures | Festivals
| Links

Via Pontevecchio 16, 40139, Bologna (Italia)
Tel. 051 546682
E-mail

Copyright 2002 Luigi Verdi